Wordt u verdacht van cybercrime of computercriminaliteit?

Wordt u verdacht van cybercrime of een andersoortige vorm van computercriminaliteit?

Wordt u verdacht van bijvoorbeeld phishing, het hosten van neppe webshops, andersoortige computervredebreuk, DDOS aanvallen of oplichting via het internet? Wacht dan niet langer en stuur meteen een e-mail naar info@joemmanadvocatuur.nl.

Er is een verschil tussen cybercrime en computercriminaliteit. Cybercrime is een verzamelnaam voor alle gepleegde strafbare feiten met behulp van een computer of middels een netwerk. Hier kunnen talrijke strafbare feiten onder vallen, zoals bijvoorbeeld stalken, oplichting en diefstal. In het geval van dergelijke strafbare feiten is het gebruik van een computer of een netwerk toeval. Zo is bijvoorbeeld diefstal in het echte leven evengoed strafbaar als wanneer dat middels het internet wordt gepleegd.

Als het gaat om computercriminaliteit, dan gaat het om strafbare feiten, die niet zonder gebruik van een computer of een netwerk kunnen worden gedaan.

Een voorbeeld van computercriminaliteit is een DDos-aanval. Dit strafbaar feit staat vermeld in art. 138b Sr.

Sinds de Wet Computercriminaliteit III zijn er nieuwe opsporingsbevoegdheden voor de politie. Het gaat hier om de ’terug’hackbevoegdheid, zoals is vervat in art. 126 nba Sv. Deze zeer vergaande bevoegdheid mag alleen worden gebruikt als de rechter-commissaris schriftelijke toestemming hiervoor heeft gegeven.

Schuiven naar boven